BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Skład Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

Nazwisko i imię

Funkcja

Bielawski Jerzy
Przewodniczący
Obrycki Zdzisław
Wiceprzewodniczący
Rzadka Barbara
członek komisji
Kołakowski Sławomir
członek komisji
Sobociński Marek
członek komisji

Zakres kompetencji:
1. Oświata i edukacja publiczna.
2. Kultura i ochrona dóbr kultury.
3. Kultura fizyczna i sport.
4. Turystyka i jej infrastruktura.
5. Promocja i ochrona zdrowia
6. Pomoc społeczna
7. Sprawy obywatelskie, w tym: porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli, przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku pracy
8. Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska
Data powstania: wtorek, 17 cze 2003 11:33
Data opublikowania:
Data edycji: wtorek, 17 cze 2003 00:00
Data przejścia do archiwum: czwartek, 28 lip 2011 15:10
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2610 razy
Ilość edycji: 3