BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na posiedzenie VI Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach

Uprzejmie zawiadamiam, iż postanowieniem z 22 lutego 2007 r. zwołałam VI Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach.
Sesja odbędzie się w dniu 2 marca 2007 r. o godz. 1000 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.
 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za przyjęcie odpadów na składowisku gminnym w Stawiskach.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy Stawiski.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własnośc gminy Stawiski.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stawiskach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Sokołach i założenia Szkoły Filialnej w Sokołach.
 10. Zapytania i wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Data powstania: piątek, 23 lut 2007 14:04
Data opublikowania: piątek, 23 lut 2007 14:10
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 mar 2007 09:44
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2354 razy