BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Na podstawie art. 61 par. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ oraz art 46 a ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm./

Burmistrz Stawisk zawiadamia, że:

zostało wszczęte w dniu 09 lutego 2007 r. na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie 18 - 500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 48 postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1830 B Stawiski - Jurzec Włościański - Kossaki - Jedwabne - Jedwabne od km 5+440 do km 9+170 na działkach ozn. Nr geod:
377, 378, 409, 381, 382, 387, 150, 151, 152, 153/2, 153/5, 153/6, 153/7, 154/1, 189, 74/2, 75/2, 75/4, 75/6, 76/5, 76/6, 77/2, 78/3.

     Zgodnie z art. 10 par. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ strony mają prawo zgłoszenia uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w terminie do 8 marca 2007 r.

     Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, pok. Nr 13 w godz. pracy Urzedu.

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz

Data powstania: środa, 21 lut 2007 09:32
Data opublikowania: środa, 21 lut 2007 09:44
Data przejścia do archiwum: środa, 24 paź 2007 09:20
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2459 razy