BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę kablowej linii światłowodowej relacji JRSU Stawiski - INU Lisy

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a s i ę

że w dniu 15 grudnia 2006 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę kablowej linii światłowodowej relacji JRSU Stawiski - INU Lisy w miejscowościach:

  • Stawiski
  • Cedry
  • Lisy

na terenie obejmującym części działek:

  • 28, 56/158, 71, 5, 63, 59, 12, 13, 57, 14, 16 - obręb Lisy
  • 130, 129, 128, 127, 126, 125, 124/2, 124/1, 123, 122, 118, 117, 116, 99, 98, 253, 30, 28, 29, 246, 14, 13, 12/1, 12/2, 10, 9, 8 ,7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 82, 81, 80/2, 80/1, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 79/1, 252, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 64 - obręb Cedry
  • 854, 853, 852, 851, 850, 849, 848, 847, 985/5, 985/4, 985/3, 985/19, 981, 1040, 1039, 1038, 846, 845, 844, 843, 842, 841, 840, 839, 838, 837/2, 837/1, 836, 835, 834, 833/4, 833/3, 833/2, 832, 831, 830, 829, 828, 822, 821, 225, 816, 814, 813, 815, 710 - obręb Stawiski

Strony mogą w terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia zapoznać się z zebranymi dokumentami i wnieść wnioski, zastrzeżenia i uwagi do Urzędu Miejskiego w Stawiskach, pok. Nr 13 w godzinach pracy Urzędu.

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz

Data powstania: czwartek, 4 sty 2007 14:26
Data opublikowania: czwartek, 4 sty 2007 14:41
Data przejścia do archiwum: wtorek, 29 maj 2007 14:41
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 3264 razy