BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na posiedzenie II Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach

Uprzejmie zawiadamiam, iż postanowieniem z dnia 29 listopada 2006 r. zwołałam II Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach V kadencji.

Sesja odbędzie się w dniu 6 grudnia 2006 r. o godz. 1100 (środa) w Sali Rady Miejskiej w Stawiskach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.
 3. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Stawisk.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Burmistrza Stawisk.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach:
  • wybór składu osobowego Komisji Rewizyjnej (wybór Przewodniczącego Komisji)
  • wybór składu osobowego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego (wybór Przewodniczącego Komisji)
  • wybór składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych (wybór Przewodniczącego Komisji)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
 11. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad Sesji

Protokół z I Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach jest wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim, pok. Nr 3.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Data powstania: piątek, 1 gru 2006 20:55
Data opublikowania: piątek, 1 gru 2006 21:10
Data przejścia do archiwum: środa, 17 sty 2007 10:35
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 1911 razy