BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na I Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach

Na podstawie art. 20 ust. 2 i 2 c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że zwołałem I Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach V kadencji.

Sesja odbędzie się w dniu 27 listopada 2006 r. o godz. 1300 w sali Restauracji "ROMEO" w Stawiskach.

Do czasu wyboru Przewodniczącego Rady obrady będzie prowadził najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie sesji.
 2. Omówienie wyników wyborów do Rady Miejskiej w Stawiskach i Burmistrza Stawisk przez pełnomocnika ds. wyborów.
 3. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Miejskiej w Stawiskach.
 4. Przemówienie Burmistrza Stawisk.
 5. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Stawiskach.
  • zgłaszanie kandydatów
  • wybór komisji rekrutacyjnej
  • przeprowadzenie głosowania
 6. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Rady Miejskiej nowo wybranego.
 7. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Stawiskach.
  • zgłaszanie kandydatów
  • przeprowadzenie głosowania
 8. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski
 9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Sobociński

Data powstania: czwartek, 23 lis 2006 10:52
Data opublikowania: czwartek, 23 lis 2006 11:40
Data przejścia do archiwum: środa, 17 sty 2007 10:35
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 1906 razy