BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej (10 czerwca 2024 r.)

Komisja Rewizyjna
RADY MIEJSKIEJ w STAWISKACH

Stawiski, dnia 06 czerwca 2024 r.

RM.0012.1.1.2024

ZAWIADOMIENIE

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 10 czerwca 2024 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach – pokój Nr 2.

Temat posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy Stawiski za 2023 rok.
 3. Analiza informacji o stanie mienia i sprawozdania z planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2023 rok.
 4. Analiza sprawozdania finansowego gminy Stawiski za rok 2023.
  - bilans z wykonania budżetu;
  - łączny bilans jednostek budżetowych i zakładów budżetowych;
  - łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostek budżetowych i zakładów budżetowych.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zamknięcie obrad komisji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Góralczyk Agnieszka Jadwiga

 

Otrzymują:

 1. Łosiewski Zenon – Zastępca Przewodniczącego Komisji;
 2. Żurawska Joanna – Członek Komisji;
 3. A/a.
Data powstania: piątek, 7 cze 2024 12:13
Data opublikowania: piątek, 7 cze 2024 12:16
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 122 razy