BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Raport o stanie Gminy Stawiski za 2023 rok

Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 609 z późn. zm.) Burmistrz Stawisk przedstawia Raport o stanie Gminy Stawiski za 2023 rok.

Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z ustawy o samorządzie gminnym. Na jej podstawie burmistrz co roku, do dnia 31 maja przedstawia radzie Raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza i funkcjonowanie burmistrza w roku poprzednim. Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Miejskiej w Stawiskach w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Stawisk. W dyskusji mogą zabierać głos mieszkańcy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Stawiskach. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Zgłoszenia będą przyjmowane za pośrednictwem załączonego formularza. Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest także w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

Agnieszka Rutkowska
BURMISTRZ STAWISK

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 31 maj 2024 20:34
Data opublikowania: piątek, 31 maj 2024 20:40
Opublikował(a): Iwona Niedźwiedzka
Zaakceptował(a): Iwona Niedźwiedzka
Artykuł był czytany: 193 razy