BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI

(dot. wydania decyzji Burmistrza Stawisk Nr OŚR.6220.25.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa: budynku biurowego, budynku hali magazynowej, budynku warsztatu samochodowego z myjnią, budynku magazynowego, budynku gospodarczego, budynku stróżówki, budynku stacji transformatorowej, budynku pompowni przeciwpożarowej, zbiornika zapasu wody na cele przeciwpożarowe, agregatu prądotwórczego, stacji paliw płynnych z podziemnymi zbiornikami magazynowymi paliw płynnych, wiaty stacji paliw, trzech wiat śmietnikowych, wiaty rowerowej, sześć wiat doków, stanowisk postojowych dla samochodów osobowych i dostawczych, miejsca do składowania materiałów palnych zadaszonego wiatą, carportu, murów oporowych, ekranu reklamowego, ogrodzenia wraz z niezbędna infrastrukturą (studni na wodę do celów socjalno-bytowych, przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej z uzbrojeniem i z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki sanitarne, przyłącza kanalizacji deszczowej z uzbrojeniem, instalacji energii elektrycznej oświetlenia terenu, zasilania budynków i terenowych urządzeń technologicznych, kanalizacji kablowej, instalacji fotowoltaicznej, stacji ładowania samochodów elektrycznych)" na działkach nr ew. 938/49, 938/58 obręb ewidencyjny 0005 Stawiski w miejscowości Stawiski)
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 7 mar 2024 12:47
Data opublikowania: czwartek, 7 mar 2024 12:48
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 258 razy