BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA BURMISTRZA STAWISK

Stawiski, dnia 16 maja 2023 roku

GN.6840.27.2022

Burmistrz Stawisk
informuje, 

że w dniu 8 maja 2023 roku w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przeprowadzono drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w Hipolitowie, oznaczonej numerem geodezyjnym 50 o pow. 0,3725ha, rodzaj użytków – K, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/00028978/8, stanowiąca własność Gminy Stawiski.

Do przetargu dopuszczono: Damiana i Katarzynę Maliszewskich.
Niedopuszczonych osób nie było.
Cena wywoławcza 5 000,00 zł
Wysokość wadium wynosi 1 000,00 zł
Minimalna wysokość postąpienia 50,00 zł
W przetargu osiągnięto najwyższą cenę netto w wysokości: 5 050,00 złotych /słownie: pięć tysięcy pięćdziesiąt złotych/
Kandydatem na nabywcę nieruchomości zostali: Damian i Katarzyna Maliszewscy.

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Data powstania: wtorek, 16 maj 2023 16:02
Data opublikowania: wtorek, 16 maj 2023 16:05
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 313 razy