BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA BURMISTRZA STAWISK

Stawiski, dnia 16 maja 2023 roku

GN.6840.30.2022

Burmistrz Stawisk
informuje,

że w dniu 8 maja 2023 roku w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przeprowadzono drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w Hipolitowie, oznaczonej numerem geodezyjnym 44/2 o pow. 0,0907 ha, rodzaj użytków – Wp, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/00028978/8, stanowiąca własność Gminy Stawiski

Do przetargu dopuszczono: Łukasza Rogińskiego.
Niedopuszczonych osób nie było.
Cena wywoławcza  1 200,00 zł
Wysokość wadium wynosi 240,00
Minimalna wysokość postąpienia 20,00 zł
W przetargu osiągnięto najwyższą cenę netto w wysokości: 1 220,00 złotych /słownie: jeden tysiąc dwieście dwadzieścia złotych/
Kandydatem na nabywcę nieruchomości został: Łukasz Rogiński.

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Data powstania: wtorek, 16 maj 2023 16:02
Data opublikowania: wtorek, 16 maj 2023 16:04
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 361 razy