BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA BURMISTRZA STAWISK

Stawiski, dnia 15 maja 2023 roku

GN.6840.23.2022

Burmistrz Stawisk
informuje,

że w dniu 5 maja 2023 roku w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przeprowadzono drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w Dzierzbi, oznaczonej numerem geodezyjnym 191 o pow. 0,2720 ha, rodzaj użytków – R, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/00028727/4, stanowiącą własność Gminy Stawiski.

Do przetargu dopuszczono: Beatę i Zdzisława Jańczyk.
Niedopuszczonych osób nie było.
Cena wywoławcza 15 000,00 zł
Wysokość wadium wynosi 3 000,00 zł
Minimalna wysokość postąpienia 150,00 zł
W przetargu osiągnięto najwyższą cenę netto w wysokości: 15 150,00 złotych /słownie: piętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych/
Kandydatem na nabywcę nieruchomości zostali: Beata i Zdzisław Jańczyk.

ZASTĘPCA
BURMISTRZA STAWISK

Iwona Niedźwiedzka

Data powstania: poniedziałek, 15 maj 2023 15:58
Data opublikowania: poniedziałek, 15 maj 2023 16:01
Opublikował(a): Ewelina Pulwin
Zaakceptował(a): Ewelina Pulwin
Artykuł był czytany: 395 razy