BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej (16 maja 2023 r.)

Stawiski, dnia 15 maja 2023  r.

KOMISJA REWIZYJNA
RADY MIEJSKIEJ 
W STAWISKACH

ul. Plac Wolności 13/15
18 - 520 Stawiski

RM.0012.3.1.2023

ZAWIADOMIENIE

Informuję, iż na dzień 16 maja 2023 r. zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach. Posiedzenie rozpocznie się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach w Sali nr 1 o godz. 11:30.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stawiski za 2022 rok.
 3. Analiza informacji o stanie mienia i sprawozdania z planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2022 rok.
 4. Analiza sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2022 rok, w skład którego wchodzą:
  - bilans z wykonania budżetu;
  - łączny bilans jednostek budżetowych i zakładów budżetowych;
  - łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych i zakładów budżetowych;
  - łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostek budżetowych i zakładów budżetowych.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zamknięcie obrad komisji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Nowak Katarzyna Halina

Data powstania: poniedziałek, 15 maj 2023 15:31
Data opublikowania: poniedziałek, 15 maj 2023 15:33
Opublikował(a): Admin2
Zaakceptował(a): Admin2
Artykuł był czytany: 260 razy