BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Remont drogi gminnej Nr 104528B Mieczki Sucholaszczki - Mieczki Pieniązki

     Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) i w związku z art. 46a ust. 5 oraz art. 3 pkt 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)

Burmistrz Stawisk zawiadamia

że dla inwestycji p.n. "Remont drogi gminnej Nr 104528B Mieczki Sucholaszczki - Mieczki Pieniązki" wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

Powyższą decyzję podjęto po uzgodnieniu planowanego przedsięwzięcia z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kolnie oraz Starostą Kolneńskim.

     Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji znajdującej się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, pok. Nr 13.

     Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Burmistrza Stawisk w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego ogłoszenia.

Burmistrz Stawisk
/-/ Marek Waszkiewicz

Stawiski, dnia 21 lipca 2006 r.

Data powstania: poniedziałek, 24 lip 2006 10:45
Data opublikowania: poniedziałek, 24 lip 2006 10:55
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 mar 2007 09:11
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2296 razy