BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie – otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego będącego usługą społeczną (Projekt CUS w Gminie Stawiski)

Burmistrz Stawisk

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego będącego usługą społeczną
w Programie Usług Społecznych w Gminie Stawiski na lata 2021-2023:

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu, który zrealizuje następujące usługi społeczne:

1) Usługi wspierania rodziny

2) Usługi pobudzania aktywności obywatelskiej

Zadanie realizowane w ramach projektu pt.: „Centrum Usług Społecznych w Gminie Stawiski”, numer projektu POWR.02.08.00-00-0071/20, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Numer i nazwa Działania: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 14 kwi 2023 10:24
Data opublikowania: piątek, 14 kwi 2023 17:23
Opublikował(a): Iwona Niedźwiedzka
Zaakceptował(a): Iwona Niedźwiedzka
Artykuł był czytany: 339 razy