BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Przebudowa drogi gminnej Stawiski - Budy Stawiskie

OŚR. 7624 - 15/06

     Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) i w związku z art. 46 a ust. 5 oraz art. 3 pkt 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm./ Burmistrz Stawisk

Z A W I A D A M I A

że dla inwestycji "Przebudowa drogi gminnej Stawiski - Budy Stawiskie w lokalizacji 0+000+3+075,24" na działkach oznaczonych nr geod. dr. 273, dr. 299, dr. 378, dr. 466, dr. 340, dr. 165 nie stwierdza się potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

     Powyższe stanowisko podjęto po wydaniu opinii przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie oraz Starostwa Powiatowego w Kolnie, w których to opiniach nie stwierdzono potrzeby sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

     Celem zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym, zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, można się zapoznać z aktami sprawy, które znajdują się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, pok. Nr 13 oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

     Po upływie terminu sprawa zostanie rozpatrzona na podstawie posiadanych dowodów i materiałów.

Burmistrz Stawisk
/-/ Marek Waszkiewicz

Stawiski, dnia 19 - 07 - 2006 r.

Data powstania: środa, 19 lip 2006 15:05
Data opublikowania: środa, 19 lip 2006 15:16
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 mar 2007 09:11
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2368 razy