BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA BURMISTRZA STAWISK

(dot. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki położonej w w Hipolitowie, oznaczonej numerem geodezyjnym 50 o pow. 0,3725ha, rodzaj użytków – K, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/00028978/8, stanowiącej własność Gminy Stawiski)

 

Stawiski, dnia 30 grudnia 2022 roku

GN.6840.27.2022

Burmistrz Stawisk
informuje,

że w dniu 22 grudnia 2022 roku w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przeprowadzono pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w w Hipolitowie, oznaczonej numerem geodezyjnym 50 o pow. 0,3725ha, rodzaj użytków – K, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/00028978/8, stanowiącej własność Gminy Stawiski

Do przetargu zakwalifikowano i dopuszczono:

  1. Damian i Katarzyna Maliszewskich.
  2. Tomasza Bagińskiego.

Niedopuszczonych osób nie było.

Cena wywoławcza 7 500,00 zł

Wysokość wadium wynosi 1 500,00 zł

Minimalna wysokość postąpienia 80,00 zł

W przetargu osiągnięto najwyższą cenę netto w wysokości: 27 000,00 złotych /słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych/

Kandydatem na nabywcę nieruchomości został Tomasz Bagiński.

Data powstania: piątek, 30 gru 2022 16:02
Data opublikowania: piątek, 30 gru 2022 16:04
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 410 razy