BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA BURMISTRZA STAWISK

(dot. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki położonej w Dzierzbi, oznaczonej numerem geodezyjnym 99 o pow. 0,5959ha, rodzaj użytków – N, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/00028727/4, stanowiącej własność Gminy Stawiski)

 

Stawiski, dnia 29 grudnia 2022 roku

GN.6840.25.2022

Burmistrz Stawisk
informuje,

że w dniu 21 grudnia 2022 roku w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przeprowadzono pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w Dzierzbi, oznaczonej numerem geodezyjnym 99 o pow. 0,5959ha, rodzaj użytków – N, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/00028727/4, stanowiącej własność Gminy Stawiski.

Do przetargu dopuszczono Tomasza Bagińskiego.

Niedopuszczonych osób nie było.

Cena wywoławcza 5 000,00 zł

Wysokość wadium wynosi 1000,00 zł

Minimalna wysokość postąpienia 50,00 zł

W przetargu osiągnięto najwyższą cenę netto w wysokości: 5 050,00 złotych /słownie: pięć tysiące pięćdziesiąt złotych/

Kandydatem na nabywcę nieruchomości został Tomasz Bagiński.

Data powstania: czwartek, 29 gru 2022 14:07
Data opublikowania: czwartek, 29 gru 2022 14:09
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 417 razy