BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

dotycząca zakupu preferencyjnego paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2236), Burmistrz Stawisk informuje o przystąpieniu Gminy Stawiski do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem do sprzedaży gospodarstwom domowym w ramach zakupu preferencyjnego w okresie do dnia 31 grudnia 2022 r.

Mieszkańcymogą zgłaszać zapotrzebowanie na konkretną ilość węgla oraz jego rodzaj (ekogroszek, orzech), które planują zakupić do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Zgromadzone dane pozwolą na określenie rzeczywistych potrzeb mieszkańców Gminy Stawiski w zakresie planowanych zakupów węgla oraz umożliwią podjęcie decyzji, co do sposobu dystrybucji węgla na terenie Gminy Stawiski.

Jednocześnie zwracam uwagę, że zgłoszenie zapotrzebowania nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Składanie wniosków o zakup preferencyjny węgla będzie możliwe po wejściu w życie stosownych przepisów, o czym niezwłocznie poinformujemy.

Zgodnie z ustawą do dokonania zakupu węgla uprawniona będzie osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Zapotrzebowanie na węgiel należy składać na załączonym formularzu, poprzez dostarczenie go do sekretariatu Centrum Usług Społecznych w Stawiskach przy ul. Polowej 26 lub też przesłanie skanu na adres: cus@stawiski.pl do dnia 20 listopada br.

Na zakup węgla przewidziane są ograniczenia ilościowe - limit wynosi 1500 kg węgla kamiennego z podziałem na rodzaj (ekogroszek, orzech) dla gospodarstwa domowego.

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 4 lis 2022 14:05
Data opublikowania: piątek, 4 lis 2022 14:29
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 492 razy