BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYKAZIE

Stawiski, dnia 07 września 2022 r.

GN.6810.8.1.2022

INFORMACJA O WYKAZIE

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Burmistrz Stawisk informuje, iż w dniach od 07 września 2022 r. do 28 września 2022 r. na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Stawiskach, na stronie internetowej www.stawiski.pl. i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.stawiski.pl. zostanie podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.

Z up. BURMISTRZA STAWISK
Iwona Niedźwiedzka
Zastępca Burmistrza Stawisk

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 7 wrz 2022 15:22
Data opublikowania: środa, 7 wrz 2022 15:27
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 503 razy