BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

(dot. wydania decyzji Burmistrza Stawisk nr BI.6733.10.2022 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 104597B w Stawiskach wraz z budową kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia ulicznego, budową sieci energetycznej nN 0,4 kV, budową sieci telekomunikacyjnej oraz budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej na działce nr 595/6 oraz częściach działek nr 651, 595/7, 597, 595/5, 595/3, 564, 583, 438 położonych w mieście Stawiski, gmina Stawiski)
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 21 lip 2022 15:38
Data opublikowania: czwartek, 21 lip 2022 15:40
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 529 razy