BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

(dot. postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 104597B w Stawiskach wraz z budową kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia ulicznego, budową sieci energetycznej nN 0,4 kV, budową sieci telekomunikacyjnej oraz budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej na terenie obejmującym działkę o nr geod. 595/6 oraz częściach działek o nr geod. 651, 595/7, 597, 595/5, 595/3, 564, 583, 438 położonym w miejscowości Stawiski, gmina Stawiski).
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 14 lip 2022 15:58
Data opublikowania: czwartek, 14 lip 2022 16:03
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 510 razy