BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Podstawa Prawna
Art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343).

Nazwa i adres organizatora
Gmina Stawiski,
Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia
Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343) organizator dokona wyboru operatora poprzez bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Rodzaj transportu oraz linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy
Transport drogowy w zakresie przewozów autobusowych w publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej obejmującej obszar Gminy Stawiski oraz gmin sąsiednich, które z Gminą Stawiski zawarły, bądź zawrą porozumienia międzygminne.

Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy:
1 lipca 2023 r.

Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego: od 1 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2033 r.

Zmiana treści informacji
Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:

  • Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej;
  • Biuletyn Informacji Publicznej Gminy;
  • tablica informacyjna w budynku Urzędu Gminy;
  • strona internetowa organizatora;
Data powstania: piątek, 1 lip 2022 14:04
Data opublikowania: piątek, 1 lip 2022 14:07
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 455 razy