BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA BURMISTRZA STAWISK

(dot. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki położonej w Dzięgielach, oznaczonej numerem geodezyjnym 159 o pow. 0,5400ha, rodzaj użytków – N, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/00027927/0, stanowiącej własność Gminy Stawiski)

Stawiski, dnia 20 czerwca 2022 roku

GN.6840.1.2022

Burmistrz Stawisk
informuje,

że w dniu 7 czerwca 2022 roku w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w Dzięgielach, oznaczonej numerem geodezyjnym 159 o pow. 0,5400ha, rodzaj użytków – N, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/00027927/0, stanowiącej własność Gminy Stawiski.

Do przetargu dopuszczono Tadeusza Chrostowskiego.

Niedopuszczonych osób nie było.

Cena wywoławcza: 7 000,00 zł.

Wysokość wadium: 1 400,00 zł.

Minimalna wysokość postąpienia 70,00 zł.

W przetargu osiągnięto najwyższą cenę netto w wysokości: 7 070,00 złotych /słownie: siedem tysięcy siedemdziesiąt złotych/.

Kandydatem na nabywcę nieruchomości został Tadeusz Chrostowski.

Data powstania: poniedziałek, 20 cze 2022 14:20
Data opublikowania: poniedziałek, 20 cze 2022 14:24
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 571 razy