BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej (14 czerwca 2022 r.)

Stawiski, dnia 13 czerwca 2022  r.

KOMISJA REWIZYJNA
RADY MIEJSKIEJ 
W STAWISKACH

ul. Plac Wolności 13/15
18 - 520 Stawiski

RM.0012.3.2.2022

ZAWIADOMIENIE

Informuję, iż na dzień 14 czerwca 2022 r. zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach. Posiedzenie rozpocznie się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach w Sali nr 2 o godz. 09:00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stawiski za 2021 rok.
 3. Analiza informacji o stanie mienia i sprawozdania z planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2021 rok.
 4. Analiza sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2021 rok, w skład którego wchodzą:
  - bilans z wykonania budżetu;
  - łączny bilans jednostek budżetowych i zakładów budżetowych;
  - łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych i zakładów budżetowych;
  - łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostek budżetowych i zakładów budżetowych.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zamknięcie obrad komisji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Nowak Katarzyna Halina

Otrzymują:

 1. Łosiewski Zenon – Zastępca Przewodniczącego Komisji;
 2. Bagińska Mirosława – Członek Komisji;
 3. Maciejewski Andrzej – Członek Komisji;
 4. a/a.
Data powstania: poniedziałek, 13 cze 2022 11:02
Data opublikowania: poniedziałek, 13 cze 2022 11:12
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 170 razy