BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Przebudowa drogi gminnej Stawiski - Budy Stawiskie

Stawiski, dnia 4 lipca 2006 r.

OŚR 7624-15/06

     Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z póź. zm./i w związku z art. 46a ust. 5 oraz art. 3 pkt 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z póź. zm/

Burmistrz Stawisk zawiadamia

że zostało wszczęte w dniu 03.07.2006 r. na wniosek Gminy Stawiski postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na "Przebudowie drogi gminnej Stawiski - Budy Stawiskie w lokalizacji 0+ 000+3+075,24 na działkach ozn. nr geod. dr 273,dr 299, dr 378,dr 446,dr 340, dr 165."

     Celem zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym , zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź.zm./ można się zapoznac z aktami sprawy znajdującymi się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, p. nr 13 oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

     Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona na podstawie posiadanych dowodów i materiałów.

BURMISTRZ STAWISK
/-/ Marek Waszkiewicz

Data powstania: środa, 5 lip 2006 13:28
Data opublikowania: środa, 5 lip 2006 13:34
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 mar 2007 09:11
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2313 razy