BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Raport o stanie Gminy Stawiski za 2021 rok

Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) Burmistrz Stawisk przedstawia Raport o stanie Gminy Stawiski za 2021 rok.

Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z ustawy o samorządzie gminnym. Na jej podstawie burmistrz co roku, do dnia 31 maja przedstawia radzie Raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza i funkcjonowanie burmistrza w roku poprzednim. Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Miejskiej w Stawiskach w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Stawisk. W dyskusji mogą zabierać głos mieszkańcy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Stawiskach.

W związku z powyższym, zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 15 czerwca 2022 r. do godziny 16:00 za pośrednictwem załączonego formularza. Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest także w pok. nr 3 Urzędu Miejskiego w Stawiskach (Biuro Obsługi Rady).

Agnieszka Rutkowska

Burmistrz Stawisk

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 31 maj 2022 16:09
Data opublikowania: wtorek, 31 maj 2022 23:14
Opublikował(a): Iwona Niedźwiedzka
Zaakceptował(a): Iwona Niedźwiedzka
Artykuł był czytany: 619 razy