BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

(dot. wyłożenia do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego działek przeznaczonych do komunalizacji)

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA STAWISK
Nr GN.6825.1.2022 z dnia 26 maja 2022 r.

Na podstawie ustawy art.17 ust. 4. z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.),

Burmistrz Stawisk

zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego następujących nieruchomości - działek przeznaczonych do komunalizacji:

1) 127/1, położonej w obrębie Skroda Mała 0027;
2) 127/2 położonej w obrębie Skroda Mała 0027;
3) 135 położonej w obrębie Skroda Mała 0027;
4) 136 położonej w obrębie Skroda Mała 0027.

Spis inwentaryzacyjny wyłożony będzie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 w pokoju nr 7, wywieszony na tablicach ogłoszeń oraz opublikowany na stronie internetowej: bip.stawiski.pl  od 27 maja 2022 roku na okres 30 dni.

W wyżej wymienionym okresie można zgłaszać uwagi i zastrzeżenia odnośnie komunalizowanych nieruchomości w pokoju nr 7 tel., 86 278 52 23 oraz w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Stawiskach w godzinach pracy Urzędu tj. 8:00 – 16:00.

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 27 maj 2022 12:11
Data opublikowania: piątek, 27 maj 2022 12:16
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 598 razy