BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Stawiski, dnia 29 czerwca 2006 r.

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

BI. 7331 - 55/06

     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

ZAWIADAMIA SIĘ

że w dniu 26 czerwca 2006 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej z przyłaczami we wsiach Zalesie, Wysokie Małe i Wysokie Duże na terenie obejmującym części działek:
273, 16, 15/2, 14/2, 9/2, 11/2, 108, 109, 107, 105/5, 106, 113/3, 105/13, 105/16, 503, 115/1, 114, 63/2, 113/1, 63/10, 63/9, 63/7, 42/2, 105/6, 58/1, 56/1, 55, 54, 21/3, 48, 47/2, 47/1, 105/7, 52/1, 46, 50/3, 45/2, 1/1, 63/1, 49, 481/1, 484, 270/1, 270/2, 60/1, 59, 497, 492, 491, 490, 496, 485, 112/1, 62, 112/2, 481/2, 62, 112/2, 481/2, 62, 58/2, położonych we wsiach Zalesie, Wysokie Małe i Wysokie Duże.

Strony mogą w terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia zapozna się z zebranymi dokumentami i wnieś wnioski, zastrzeżenia i uwagi do Urzędu Miejskiego w Stawiskach, pok. Nr 13 w godzinach pracy Urzędu.

BURMISTRZ STAWISK
/-/ Marek Waszkiewicz

Data powstania: czwartek, 29 cze 2006 14:39
Data opublikowania: piątek, 30 cze 2006 09:04
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 mar 2007 09:10
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2376 razy