BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu

(dot. przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku obory wolnostanowiskowej z budową zbiornika na gnojowicę V= 600 m3 oraz przebudowie budynku inwentarskiego obory uwiązowej dla całkowitej obsady w gospodarstwie 218,5 DJP na działkach nr ewid. 877 oraz 914 w miejscowości Sokoły)
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 2 mar 2022 15:49
Data opublikowania: środa, 2 mar 2022 15:51
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 626 razy