BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

OŚR.7624 - 9/06

     Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) i w związku z art. 46 a ust. 5 oraz art. 3 pkt 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)Burmistrz Stawisk

ZAWIADAMIA

że dla inwestycji p.n. "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Zalesie - Wysokie Małe - Wysokie Duże" nie stwierdza się potrzeby sporządzania raporty o oddziaływaniu na środowisko.

     Powyższe stanowisko podjęto po wydaniu opinii przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie, w których to opiniach nie stwierdzono potrzeby sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

     Celem zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym, zgodnie z art. 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, mozna się zapoznać z aktami sprawy, które znajdujasię w Urzędzie miejskim w Stawiskach, pok. Nr 13 oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

     Po upływie terminu sprawa zostanie rozpatrzona na podstawie posiadanych dowodów i materiałów.

BURMISTRZ STAWISK
Marek Waszkiewicz

Stawiski, dnia 20-06-2006 r.

Data powstania: czwartek, 22 cze 2006 08:42
Data opublikowania: czwartek, 22 cze 2006 09:55
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 mar 2007 09:10
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2344 razy