BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA BURMISTRZA STAWISK

(dot. drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki położonej w Jurcu Szlacheckim, oznaczonej numerem geodezyjnym 48 o pow. 0,3500ha, rodzaj użytków – N, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/00028065/5, stanowiąca własność Gminy Stawiski)

 

Stawiski, dnia 25 stycznia 2022 roku

GN.6840.19.2021

Burmistrz Stawisk
informuje,

iż w dniu 13 stycznia 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przeprowadzono drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki położonej w Jurcu Szlacheckim, oznaczonej numerem geodezyjnym 48 o pow. 0,3500ha, rodzaj użytków – N, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/00028065/5, stanowiąca własność Gminy Stawiski.

Do przetargu dopuszczono: Ewę i Łukasza Biedrzyckich.

Niedopuszczonych osób nie było.

Cena wywoławcza 6 000,00 zł

Wysokość wadium wynosi 1 200,00 zł

Minimalna wysokość postąpienia 60,00 zł

W przetargu osiągnięto najwyższą cenę netto w wysokości: 6 060,00 złotych /słownie: sześć tysięcy sześćdziesiąt złotych/.

Kandydatem na nabywcę nieruchomości zostali: Ewa i Łukasz Biedrzyccy.

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Data powstania: wtorek, 25 sty 2022 16:46
Data opublikowania: wtorek, 25 sty 2022 16:48
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 610 razy