BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA BURMISTRZA STAWISK

(dot. pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż działki położonej w Dzięgielach, oznaczonej numerem geodezyjnym 148 o pow. 1,6700ha, rodzaj użytków – N, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/00027927/9, stanowiącej własność Gminy Stawiski)

 

Stawiski, dnia 25 stycznia 2022 roku

GN.6840.3.2021

Burmistrz Stawisk
informuje,

iż w dniu 14 stycznia 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przeprowadzono z pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż działki położonej w Dzięgielach, oznaczonej numerem geodezyjnym 148 o pow. 1,6700ha, rodzaj użytków – N, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/00027927/9, stanowiącej własność Gminy Stawiski.

Do przetargu dopuszczono: Tadeusza Chrostowskiego.

Niedopuszczonych osób nie było.

Cena wywoławcza 27 000,00 zł

Wysokość wadium 5 400, 00 zł

Minimalna wysokość postąpienia 270,00 zł

W przetargu osiągnięto najwyższą cenę netto w wysokości: 27 270,00 złotych /słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych/.

Kandydatem na nabywcę nieruchomości został Tadeusz Chrostowski.

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Data powstania: wtorek, 25 sty 2022 16:43
Data opublikowania: wtorek, 25 sty 2022 16:45
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 584 razy