BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Konsultacje społeczne dot. projektu strategii rozwoju Gminy Przytuły na lata 2021-2027 oraz opracowanej diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Przytuły

Gmina Przytuły przystąpiła do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Przytuły na lata 2021-2027”, tj. dokumentu określającego cele strategiczne oraz kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego wskazanej gminy, wpływające na poprawę jakości życia jej mieszkańców.

Strategia opracowywana jest z zachowaniem zasad partycypacji społecznej. W związku z powyższym zapraszamy Państwa jako mieszkańców gminy sąsiadującej do udziału w konsultacjach społecznych „Strategii Rozwoju Gminy Przytuły na lata 2021-2027” wraz z Diagnozą sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Przytuły

Miejsce w którym można zapoznać się z dokumentacją:

Opiniowany dokument jest wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Przytuły, pokój nr 6 i jest dostępny w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku, w godz. 07:30 – 15:30).

Przedmiotowy dokument został podany do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Przytuły.

Możliwość, termin oraz sposób i miejsce składania uwag i wniosków:

Osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z projektem opiniowanego dokumentu oraz składania uwag i wniosków na przygotowanym formularzu konsultacyjnym.

Uwagi i wnioski można składać w terminie od dnia 30.12.2021 r. do dnia 03.02.2022 r. w jednej z następujących form:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Przytuły,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mailowy: gmina@przytuly.powiatlomzynski.pl,
  • osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Przytuły (pokój nr 6), w godzinach pracy urzędu (07:30-15:30).
Data powstania: czwartek, 30 gru 2021 15:24
Data opublikowania: czwartek, 30 gru 2021 15:38
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 630 razy