BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na XXXIX Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 17 grudnia 2021 roku

Stawiski, dnia 15 grudnia 2021 r.

RM.0002.39.2021

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2021 r. poz. 1372) oraz § 14 Statutu Gminy Stawiski stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IV/9/18 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stawiski (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 5416 oraz z 2019 r. poz. 1117).

zwołuję

na dzień 17 grudnia 2021 r. o godz. 11:30 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 09 listopada 2021r.
 4. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2021 – 2036.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior +” w Stawiskach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy Stawiski.
 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 12. Informacje.
 13. Zamknięcie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W STAWISKACH
Kamil Zajączkowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 16 gru 2021 14:25
Data opublikowania: czwartek, 16 gru 2021 14:29
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 286 razy