BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Stawiski, dnia 2.06.2006 r.

OŚR 7642 - 10/06

     Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) i w związku z art. 46 a ust. 5 oraz art. 3 pkt 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)

     Burmistrz Stawisk zawiadamia, że zostało wszczęte w dniu 31.05.2006 r. na wniosek Gminy Stawiski postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Remont drogi gminnej Nr 104528B Mieczki Sucholaszczki - Mieczki Pieniążki na działkach ozn. Nr geod. 169, 174, 172, 165, 166"

     Celem zapewnienia czynnego udziału w postepowaniu administracyjnym, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) mozna się zapoznać z aktami sprawy znajdującymi się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, p. Nr 13 oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

     Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona na podstawie posiadanych dowodów i materiałów.

BURMISTRZ STAWISK
MAREK WASZKIEWICZ

Data powstania: wtorek, 6 cze 2006 10:20
Data opublikowania: wtorek, 6 cze 2006 10:24
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 cze 2006 14:38
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2099 razy