BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA BURMISTRZA STAWISK

Stawiski, dnia 30 listopada 2021 r.

GN.6840.6.2021

Burmistrz Stawisk
informuje 

iż w dniu 3 listopada 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w Budach Stawiskich, oznaczonej numerem geodezyjnym 144 o pow. 0,6200ha, rodzaj użytków – K, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/00028064/8, stanowiąca własność Gminy Stawiski.

Do przetargu dopuszczono: Mariannę Eugenię Stypułkowską.

Niedopuszczonych osób nie było.

Cena wywoławcza 19 000,00 zł

Wysokość wadium wynosi 3 800, 00 zł

Minimalna wysokość postąpienia 190,00 zł

W przetargu osiągnięto najwyższą cenę netto w wysokości: 19 200,00 złotych /słownie: dziewiętnaście tysięcy dwieście złotych/

Kandydatem na nabywcę nieruchomości została: Marianna Eugenia Stypułkowska

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Data powstania: wtorek, 30 lis 2021 09:34
Data opublikowania: wtorek, 30 lis 2021 09:39
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 628 razy