BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Stawiski, dnia 02.06.2006 r.

OŚR 7624 - 9/06

     Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) i w związku z art. 46 a ust. 5 oraz art. 3 pkt 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)

     Burmistrz Stawisk zawiadamia, że zostało wszczęte w dniu 31.05.2006 r. na wniosek Gminy Stawiski postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa sieci wodociągowej z przyłaczami w miejscowości Zalesie - Wysokie Małe - Wysokie Duże na działkach Nr geod. 270/2, 273, 270/1, 60/1, 9/2, 15/2, 16, 14/2, 11/2, 59, 49, 1/1, 55, 56/1, 58/1, 54, 21/3, 52/1, 50/3, 45/2, 46, 47/1, 47/2, 48, 42/2, 492, 484, 63/9, 63/10, 63/2, 63/1, 62, 485, 105/13, 106, 108, 109 ,114, 113/1, 113/3, 105/16, 105/7, 105/6, 107, 115/1, 105/5, 491, 490, 496, 481/1, 112/1, 112/2, 63/7, 497, 481/2, 503, 62, 58/2.

     Celem zapewnienia czynnego udziału w postepowaniu administracyjnym, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) mozna się zapoznać z aktami sprawy znajdującymi się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, p. Nr 13 oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

     Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona na podstawie posiadanych dowodów i materiałów.

BURMISTRZ STAWISK
MAREK WASZKIEWICZ

Data powstania: wtorek, 6 cze 2006 09:51
Data opublikowania: wtorek, 6 cze 2006 10:11
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 cze 2006 14:38
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2095 razy