BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze Grantobiorców na realizację instalacji solarnych

w ramach projektu „Energia słoneczna w Gminie Stawiski”

Burmistrz Stawisk ogłasza nabór Grantobiorców
na realizację projektu „Energia słoneczna w Gminie Stawiski”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

 

Więcej informacji znajduje się tutaj.

 

Data powstania: piątek, 15 paź 2021 19:45
Data opublikowania: piątek, 15 paź 2021 21:48
Opublikował(a): Iwona Niedźwiedzka
Zaakceptował(a): Iwona Niedźwiedzka
Artykuł był czytany: 648 razy