BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na XXXVII Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 17 września 2021 roku

Stawiski, dnia 16 września 2021 r.

RM.0002.37.2021

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2021 r. poz. 1372) oraz § 14 Statutu Gminy Stawiski stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IV/9/18 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stawiski (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 5416 oraz z 2019 r. poz. 1117)

zwołuję

na dzień 17 września 2021 r. o godz. 14:30 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 31 sierpnia 2021r.
 4. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Usług Społecznych w Gminie Stawiski.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/205/21 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Stawiski konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Stawiski na 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 11. Informacje.
 12. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Stawiskach

Kamil Zajączkowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 16 wrz 2021 16:17
Data opublikowania: piątek, 17 wrz 2021 10:23
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 292 razy