BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na XXXVI Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 31 sierpnia 2021 roku

Stawiski, dnia 27 sierpnia 2021 r.

RM.0002.36.2021

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2021 r. poz. 1372) oraz § 14 Statutu Gminy Stawiski stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IV/9/18 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stawiski (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 5416 oraz z 2019 r. poz. 1117)

zwołuję

na dzień 31 sierpnia 2021 r. o godz. 09:30 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach XXXVI Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 23.07.2021r.
 4. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stawiski.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Stawiski konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Stawiski na 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nakładów na nieruchomość.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2021 – 2036.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 11. Informacje.
 12. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Stawiskach

Kamil Zajączkowski

Data powstania: sobota, 28 sie 2021 16:23
Data opublikowania: sobota, 28 sie 2021 16:28
Opublikował(a): Admin2
Zaakceptował(a): Admin2
Artykuł był czytany: 463 razy