BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wykazie

Stawiski, dnia 10 sierpnia 2021 r.

GN.6870.14.2021

INFORMACJA O WYKAZIE

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Burmistrz Stawisk informuje, iż w dniach od 13 sierpnia 2021 r. do 6 września 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, na stronie internetowej www.stawiski.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej  www.bip.stawiski.pl zostanie podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: działki: nr 335 i 296 położone w obrębie Budy Poryckie, działki nr: 144, 371 oraz udział 45/100 w działce nr 370 położone w obrębie Budy Stawiskie, działki nr: 191, 190, 248, 99, położone w obrębie Dzierzbia, działki nr: 159 i 91 położone w obrębie Dzięgiele, działki nr; 64, 50, 44/1, 44/2 położone w obrębie Hipolitowo, działka nr 48 położona w obrębie Jurzec Szlachecki, działka nr 733 położone w obrębie Sokoły, działka nr 69 położona w obrębie Tafiły, działki nr: 60 i 72/2 położone w obrębie Wysokie Małe oraz nieruchomości – działki przeznaczonej do oddania w użyczenia nr 688/5 położonej w obrębie m. Stawiski.

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Data powstania: czwartek, 12 sie 2021 13:42
Data opublikowania: czwartek, 12 sie 2021 13:44
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 671 razy