BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na XXXIV Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 16 lipca 2021 roku

Stawiski, dnia 09 lipca 2021 r.

RM.0002.34.2021

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) oraz § 13 ust. 1-3 Statutu Gminy Stawiski stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IV/9/18 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stawiski (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 5416 oraz z 2019 r. poz. 1117)

zwołuję
na dzień 16 lipca 2021 r. o godz. 10:30 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Stawiskach (ul. Krótka 4)
XXXIV Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 31.05.2021r.
 4. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kolneńskiemu w postaci przekazania dokumentacji projektowej na przebudowę i remont drogi powiatowej nr 1829B Romany - DW 648.
 8. Raport o stanie Gminy Stawiski za 2020 rok:
  a) przedstawienie raportu o stanie gminy za rok poprzedni;
  b) debata nad raportem o stanie gminy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Stawisk wotum zaufania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stawiski za 2020 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Stawisk z tytułu wykonania budżetu Gminy Stawiski za 2020 rok.
 12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 13. Informacje.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Stawiskach

Kamil Zajączkowski

Data powstania: poniedziałek, 12 lip 2021 12:55
Data opublikowania: poniedziałek, 12 lip 2021 13:03
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 330 razy