BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

Do Burmistrza Stawisk złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego pn. Sieć Życia Seniorów przez Krajowy Sztab Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej.

Zgodnie z ww. ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Stawiskach lub na adres e-mail: sekretariat@stawiski.pl w terminie od 01 lipca 2021 r. do 08 lipca 2021 r.

Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 1 lip 2021 13:39
Data opublikowania: czwartek, 1 lip 2021 13:40
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 706 razy