BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Jawność oświadczeń majątkowych i zasady ich publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej

 
Informacje, zawarte w oświadczeniach majątkowych są jawne, zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.). Z wyjątkiem informacji o adresie zamieszkania osoby składającej oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości (tzw. część B) wszystkie dane udostępniane są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).
 
Za publikację oświadczeń odpowiedzialny jest Burmistrz Stawisk.
 
Oświadczenia i informacje są jawne od momentu ich złożenia (oprócz części B) , niezależnie od woli osób je składających.
 
Termin publikacji oświadczeń majątkowych w Biuletynie Informacji Publicznej nie został określony przez ustawodawcę, zatem powinno to nastąpić bez zbędnej zwłoki.
 
Szczegółowe zasady udostępniania oświadczeń przed ich publikacją w Biuletynie Informacji Publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176).
 
Data powstania: środa, 9 cze 2021 09:10
Data opublikowania: środa, 9 cze 2021 09:12
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1051 razy