BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

że w dniu 04 czerwca 2021 r., na wniosek PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie, w imieniu której działa pełnomocnik Pani Ewelina Kamińska, została wydana decyzja Burmistrza Stawisknr BI.6733.1.2021o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej napowietrzno – kablowej SN 15 kV i nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi, budowie kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na terenie obejmującym działki o nr geod. 888/3, 888/2, 888/1, 889, 891/96, 891/95, 903, 905/6, 905/3, 905/7, 905/8, 891/35, 891/33, 891/25, 891/31, 891/24, 891/18, 891/93, 891/86, 891/16, 891/94, 891/85, 1054/1, położonym w miejscowości Stawiski, gmina Stawiski.
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 4 cze 2021 15:45
Data opublikowania: piątek, 4 cze 2021 15:47
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 663 razy