BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej (02 czerwca 2021 r.)

Stawiski, dnia 31 maja 2021 r.

Komisja Rewizyjna
RADY MIEJSKIEJ w STAWISKACH

RM.0012.3.1.2021

ZAWIADOMIENIE

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 02 czerwca 2021 r. o godz.11:00 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach – pokój Nr 2.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stawiski za 2020 rok.
 3. Analiza informacji o stanie mienia i sprawozdania z planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2020 rok.
 4. Analiza sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok, w skład którego wchodzą:
  1) bilans z wykonania budżetu;
  2) łączny bilans jednostek budżetowych i zakładów budżetowych;
  3) łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych i zakładów budżetowych;
  4) łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostek budżetowych i zakładów budżetowych.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zamknięcie obrad komisji.

Przewodniczący Komisji
Nowak Katarzyna Halina

Otrzymują:

 1. Łosiewski Zenon – Zastępca Przewodniczącego Komisji;
 2. Bagińska Mirosława – Członek Komisji;
 3. Maciejewski Andrzej – Członek Komisji
 4. a/a
Data powstania: wtorek, 1 cze 2021 13:43
Data opublikowania: wtorek, 1 cze 2021 13:47
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 cze 2022 11:07
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 253 razy