BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Raport o stanie Gminy Stawiski za 2020 rok

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) Burmistrz Stawisk przedstawia Radzie Miejskiej w Stawiskach Raport o stanie Gminy Stawiski za 2020 rok.

Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z ustawy o samorządzie gminnym. Na jej podstawie burmistrz co roku, do dnia 31 maja przedstawia radzie Raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza i funkcjonowanie burmistrza w roku poprzednim. Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Miejskiej w Stawiskach w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Stawisk. W dyskusji mogą zabierać głos mieszkańcy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Stawiskach.

W związku z powyższym, zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 14 czerwca 2021 r. (poniedziałek) do godziny 16:00 za pośrednictwem załączonego formularza. Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest także w sekretariacie Urzędu (pok. nr 10).

Agnieszka Rutkowska

Burmistrz Stawisk

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 31 maj 2021 15:45
Data opublikowania: poniedziałek, 31 maj 2021 23:57
Opublikował(a): Iwona Niedźwiedzka
Zaakceptował(a): Iwona Niedźwiedzka
Artykuł był czytany: 764 razy