BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

(dot. postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj.: likwidację i budowę przepustów pod koroną drogi, likwidację rowów przydrożnych oraz budowę rowów przydrożnych wraz z przepustami pod zjazdami, zlokalizowanych na dziatkach o nr ew.: 464/1, 451/1, 538, 448, 466/1, 473, 519, 452, 469/1, 470, 471, 472, 474/2, 474/1, 475, 585, 520, 521, 522, 532/5, 532/2, 533, 534, 535/1, 535/2, 535/5, 446, 447, 465/1, 553, 554 w obrębie ewidencyjnym Dobrzyjałowo, gm. Piątnica, pow. łomżyński oraz zlokalizowanych na działkach o nr ew.: 15, 16, 17/2, 17/1, 26, 28, 30, 32, 29, 50, 79,411, 191/4, 190/9, 187, 186/1, 61,384,410, 63, 64, 27, 25, 18/1, 18/2, 100, 35/2, 30/3 w obrębie ewidencyjnym Jurzec Włościański, gm. Stawiski, pow. kolneński, w ramach przebudowy i rozbudowy drogi gminnej nr 104529B Jurzec Włościański - Dobrzyjałowo, województwo podlaskie)
Data powstania: piątek, 7 maj 2021 15:32
Data opublikowania: piątek, 7 maj 2021 15:42
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 700 razy