BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wykazie

Stawiski, dnia 4 maja 2021 r.

GN.6870.9.2021

INFORMACJA O WYKAZIE

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Burmistrz Stawisk informuje, iż w dniach od 7 maja 2021 r. do 28 maja 2021 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, na stronie internetowej www.stawiski.pl. i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stawiski  www.bip.stawiski.pl. zostanie podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do:

1) zbycia – działka nr 148 położona w Dzięgielach i lokal mieszkalny nr 2 położony w Stawiskach przy ul. Długiej 9,
2) oddania w dzierżawę - działki nr 595/1 i 595/7 położone w Stawiskach.

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Data powstania: piątek, 7 maj 2021 11:48
Data opublikowania: piątek, 7 maj 2021 11:49
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 874 razy